Intervisie voor advocaten door advocaten.

Advocatenintervisie verzorgt via gecertificeerde en professionele gespreksleiders intervisie voor advocaten. Alle gespreksleiders zijn zelf ook advocaat. Dat praat wel zo vertrouwd. 

Wat is intervisie?


Intervisie is het delen van werkgerelateerde vragen of dilemma's met beroepsgenoten met als doel probleemoplossing en reflectie. Intervisie vindt in groepsverband plaats onder leiding van een gespreksleider. Voorbeeldvragen zijn: hoe ga ik om met die ene lastige cliënt, welke richting wil ik op binnen mijn kantoor of praktijk, hoe genereer ik meer omzet, handel ik in een specifieke situatie conform de gedragsregels en maak ik de goede keuze(s) in mijn carrière? 

Intervisie voor advocaten


Vanaf 1 maart 2020 zijn advocaten verplicht deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, waaronder intervisie. Intervisie dient plaats te vinden in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten sessies onder begeleiding van een gecertificeerde gespreksleider. Met intervisie kunnen tevens opleidingspunten (PO-punten) worden behaald met een maximum van vier punten per jaar.

Onze werkwijze


Advocatenintervisie beschikt over gekwalificeerde gespreksleiders die hun sporen hebben verdiend in de advocatuur en vaak ook daarbuiten. Alle gespreksleiders zijn als zodanig geregistreerd bij de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. De bijeenkomsten staan uitsluitend open voor advocaten. De online intervisiebijeenkomsten vinden plaats in groepen van maximaal vijf deelnemers, de intervisiebijeenkomsten op locatie in groepen van maximaal zes deelnemers. Na afloop van elke bijeenkomst wordt de aanwezigheid schriftelijk bevestigd conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.